Klikněte do mapky

Klikněte do mapky
Korkovník amurský Kaštanovník jedlý Metasekvoje tisovcovitá Metasekvoje tisovcovitá Brslen křídlatý Borovice těžká Smrk východní Zimokeř okrouhlolistý Jedle vznešená Liliovník tulipánokvětý Borovice Murrayova Zerav obrovský Dřezovec trojtrnný Dub uherský Buk lesní Rohanův Zmarličník japonský Dřín obecný Cesmína ostrolistá Budova školy Památník lesnických škol Kámen absolventů Bosonohý chodník Včelín

Korkovník amurský

Korkovník amurský
Phellodendron amurense

 • opadavý, dvoudomý, aromatický listnatý strom
 • nápadná je šedá a tlustá korkovitá borka, ze které se vyrábí korková drť
 • listy jsou lichozpeřené, na podzim se zlatožlutě zbarvují a velmi brzy opadávají
 • plodem jsou černé kulovité asi 1 cm velké peckovice
 • pochází z východní Asie (Poamuří, Mandžusko, Čína)

Kaštanovník jedlý

Kaštanovník jedlý (setý)
Castanea sativa

 • opadavý listnatý strom
 • listy kopinaté a na okraji ostnitě zubaté
 • hnědé plody jsou jedlé a uzavřené v ostnité číšce (slupce), dozrávají v září až říjnu
 • plody obsahují hodně škrobu, často se kuchyňsky upravují (pečou, vaří, melou na mouku) a používají jako příloha k masu nebo součást sladkých dezertů
 • dřevo je kvalitní (nábytek, parkety, sudy, lodě)
 • pochází z jižní Evropy, Malé Asie a Kavkazu

Metasekvoje tisovcovitá

Metasekvoje tisovcovitá (čínská)
Metasequoia glyptostroboides

 • opadavý jehličnatý strom
 • měkké jehlice 1-2,5 cm dlouhé, vstřícně postavené, na podzim se barví do oranžovohněda
 • šišky jsou vejcovité, 2 cm dlouhé, nerozpadavé a dlouze stopkaté
 • pochází z Číny, kde byla znovu objevena teprve v roce 1941, do té doby byla považována za vyhynulou

Metasekvoje tisovcovitá

Metasekvoje tisovcovitá (čínská)
Metasequoia glyptostroboides

 • opadavý jehličnatý strom
 • měkké jehlice 1-2,5 cm dlouhé, vstřícně postavené, na podzim se barví do oranžovohněda
 • šišky jsou vejcovité, 2 cm dlouhé, nerozpadavé a dlouze stopkaté
 • pochází z Číny, kde byla znovu objevena teprve v roce 1941, do té doby byla považována za vyhynulou

Brslen křídlatý

Brslen křídlatý
Euonymus alatus

 • opadavý listnatý keř
 • větévky mají čtyři hnědé korkové lišty (připomínají křídla)
 • eliptické listy se na podzim ohnivě červeně zbarvují
 • ozdobné plody jsou čtyřpouzdré červené tobolky tzv. biskupské čepičky
 • pochází z Číny a Japonska

Borovice těžká

Borovice těžká (žlutá)
Pinus ponderosa

 • vždyzelený jehličnatý strom, z borovic dosahuje největších rozměrů (až 80 m výšky)
 • tuhé jehlice po 3 ve svazečku, tmavozelené, velmi dlouhé (až 25 cm)
 • šišky vejcovité, 8-15 cm dlouhé, vlivem hrotů pichlavé, dozrávají druhým rokem a záhy opadávají, po opadu šišek zůstává na větvi několik vytržených spodních semenných šupin
 • dřevo těžké vlivem velkého množství pryskyřice
 • pochází ze Severní Ameriky, kde je důležitou hospodářskou dřevinou

Smrk východní

Smrk východní
Picea orientalis

 • vždyzelený jehličnatý strom
 • jehlice velmi krátké (do 1 cm), tmavozelené, lesklé a tupě zakončené
 • šišky vřetenovité, do 10 cm dlouhé, převislé, nerozpadavé, šupiny zaokrouhlené a celokrajné, mladé šišky červenofialové, zralé jsou tmavohnědé
 • pochází z Kavkazu a Malé Asie

Zimokeř okrouhlolistý

Zimokeř okrouhlolistý
Celastrus orbiculatus

 • opadavá, dvoudomá ovíjivá liána šplhající po korunách stromů
 • listy vejčitě okrouhlé, na okraji vroubkovaně pilovité, na podzim se zbarvují žlutě
 • plody kulovité, oranžovožluté tobolky, uvnitř mají semeno obaleno červeným míškem, nápadné jsou na podzim a v zimě
 • celá dřevina je jedovatá
 • pochází z Číny a Japonska

Jedle vznešená

Jedle vznešená (stříbrná)
Abies procera

 • vždyzelený jehličnatý strom, který patří k nejkrásnějším jedlím
 • jehlice hokejkovitě zahnuté, 2-3,5 cm dlouhé, modrozelené
 • šišky válcovité, 14-25 cm dlouhé (patří k největším jedlovým šiškám), vzpřímené, rozpadající se na stromě, s výrazně vyčnívajícími podpůrnými šupinami
 • pochází ze Severní Ameriky

Liliovník tulipánokvětý

Liliovník tulipánokvětý
Liriodendron tulipifera

 • opadavý listnatý strom
 • listy mají lyrovitý tvar se čtyřmi zašpičatělými laloky, na podzim se zbarvují zlatožlutě
 • nápadné jsou žluté květy tulipánovitého tvaru s oranžovou kresbou, kvetou v červnu
 • plodem je šišticovité souplodí nažek
 • dřevo je měkké a slouží k výrobě nábytku, obkladu nebo varhan
 • pochází ze Severní Ameriky

Borovice Murrayova

Borovice Murrayova
Pinus murrayana

 • vždyzelený jehličnatý strom, dříve samostatný druh, dnes je varietou borovice pokroucené
 • jehlice po 2 ve svazečku, širší, světle zelené, 3-7 cm dlouhé a podélně zkroucené
 • šišky vejcovité, do 6 cm dlouhé, souměrné, se zahnutým hrotem, po otevření brzy opadávají
 • v ČR se pro svoji nenáročnost používá v imisních oblastech nebo při rekultivacích
 • pochází ze Severní Ameriky, indiáni ji používali jako tyče na stavbu stanů (tee – pee)

Zerav obrovský

Zerav obrovský
Thuja plicata 'Zebrina'

 • vždyzelený jehličnatý strom s široce kuželovitou korunou
 • spodní větve dotýkající se povrchu půdy zakořenily a vytvořilo se několik nových jedinců, kteří poskytují příjemné stromové zákoutí
 • listy šupinaté, na líci žlutě pruhované a lesklé, na rubu s bělavou kresbou, při rozemnutí příjemně pryskyřičně voní
 • šišky vejcovité asi 1 cm dlouhé
 • dřevo měkké, lehké a trvanlivé (nábytek, venkovní obklady, šindele)
 • pochází ze Severní Ameriky, indiáni ze dřeva vyráběli kánoe a totemy

Dřezovec trojtrnný

Dřezovec trojtrnný
Gleditsia triacanthos

 • opadavý listnatý strom
 • na kmeni i větvích má nápadně dlouhé (až 8 cm) rozvětvené trny (dříve nahrazovaly hřebíky)
 • listy lichozpeřené
 • na podzim zdobí až 40 cm dlouhými hnědočernými lusky, často spirálovitě stočenými
 • v lusku jsou zploštělá semena a mezi nimi je jedlá sladká rosolovitá dužina
 • z pražených a pomletých semen se připravovala náhražka kávy
 • jeho domovinou je Severní Amerika

Dub uherský

Dub uherský (balkánský)
Quercus frainetto

 • opadavý teplomilný listnatý strom, jeden z nejhezčích druhů pro krásný tvar listů
 • listy větší a nápadně hluboce laločnaté s úzkými zářezy
 • plodem je krátce stopkatý až přisedlý žalud, který je z 1/3 uzavřený v pýřité číšce
 • domovem je střední (např. Podyjí) a jihovýchodní Evropa

Buk lesní Rohanův

Buk lesní Rohanův
Fagus sylvatica 'Rohanii'

 • opadavý listnatý strom, jeden z nejhezčích okrasných kultivarů buku lesního
 • nápadný je tmavočerveným a hluboce laločnatým listem
 • vyšlechtil ho v roce 1894 zámecký zahradník Vojtěch Mašek a pojmenoval po knížeti Kamilu Rohanovi ze Sychrova

Zmarličník japonský

Zmarličník japonský
Cercidiphyllum japonicum

 • opadavý dvoudomý listnatý strom, často vícekmenný
 • nápadný je na jaře (duben), kdy červeně kvete ještě před olistěním
 • listy má okrouhle srdčité, světle zelené s červeným řapíkem, které se na podzim žlutooranžově zbarvují
 • opadané vadnoucí listí příjemně voní po čerstvých buchtách
 • pochází z Japonska a Číny

Dřín obecný

Dřín obecný
Cornus mas

 • opadavý listnatý keř až stromek s nejtvrdším dřevem z našich domácích dřevin
 • nápadný je brzy zjara (březen a duben), kdy žlutě kvete ještě před olistěním
 • listy eliptické, celokrajné s obloukovitými žilkami, na rubu mají bílé chomáčky chlupů
 • plody jsou jedlé soudečkovité červené peckovice, tzv. dřínky (obsahují vitamín C)
 • dřínky se zpracovávají na džemy, kompoty, sirupy, vína i likéry
 • pochází ze střední a jižní Evropy, Kavkazu a Malé Asie

Cesmína ostrolistá

Cesmína ostrolistá
Ilex aquifolium

 • vždyzelený dvoudomý listnatý keř až stromek s tvrdým dřevem
 • nápadné jsou lesklé, kožovité, tmavozelené, ostnitě zubaté a na okraji zvlněné listy
 • plody jsou kulaté červené peckovice asi 1 cm velké a jedovaté
 • větvička je ve Velké Británii tradičním symbolem Vánoc podobně jako u nás jmelí
 • pochází ze západní i jižní Evropy a severní Afriky

Budova školy

Budova střední lesnické školy Hranice

Památník lesnických škol

Významná památka

Kámen absolventů

Významná památka

Bosonohý chodník

Přijďte odložit boty a vyzkoušet chůzi na boso.

Včelín