Jak se chovat v arboretu

Arboretum je školním účelovým zařízením a jeho hlavní funkcí je sloužit k výuce žáků SLŠ. Prosím respektujte pravidla vstupu pro veřejnost.


Prosím respektujte přírodu

Co se nesmí v arboretu dělat?

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Další ujednání

SLŠ si vyhrazuje právo jakoukoliv část arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních důvodů, popřípadě z důvodů ochrany přírody. Při nepříznivých klimatických podmínkách je vstup do arboreta veřejnosti zakázán.

Návštěvníci jsou povinni řídit se návštěvním řádem a pohybovat se v areálu arboreta s opatrností a předcházet tak riziku možnosti úrazu. Vstupem do arboreta návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pobytem na vlastní nebezpečí.

Image

Další ujednání

SLŠ si vyhrazuje právo jakoukoliv část arboreta po dobu nezbytně nutnou uzavřít z provozních důvodů, popřípadě z důvodů ochrany přírody. Při nepříznivých klimatických podmínkách je vstup do arboreta veřejnosti zakázán.

Návštěvníci jsou povinni řídit se návštěvním řádem a pohybovat se v areálu arboreta s opatrností a předcházet tak riziku možnosti úrazu. Vstupem do arboreta návštěvník potvrzuje, že souhlasí s pobytem na vlastní nebezpečí.

Image

Prosba lesa

Jsem dárcem tepla Tvého krbu za chladných nocí v zimě
a dárcem příjemného chládku v žáru letního dne.
Já jsem dal trámoví Tvému obydlí a desku Tvému stolu.
Ze mne je lože, ve kterém spáváš i kleče Tvého rádla.
Já jsme dal toporo Tvé sekeře a branku do Tvého plotu.
Ze mne je dřevo Tvé kolébky i Tvé rakve.
Já jsem tím, čím pro život je chléb a pro vázu květina.
Vyslyš tedy prosbu mou,
opatruj mne a chraň i pro věky budoucí.