Jehličnany

Jehličnany tvoří významný podíl dřevin a zejména svým habitem, zbarvením i ztepilostí vytvářejí estetickou dominantu arboreta

Smrky

Druhově pestrá je sbírka smrku zvýrazněná vzácným kalifornským smrkem Brewerovým (Picea breweriana), který má závojovitě převislé větévky. Štíhlý a elegantní bosenský smrk omorika (Picea omorica) je v různých stadiích zastoupen pěti exempláři, z nichž nejvyšší dosahuje výšky 29 m s průměrem kmene 42 cm.

K mladším zástupcům rodu patří smrk sitka (Picea sitchensis), smrk černý (Picea mariana), smrk sibiřský (Picea obovata), smrk lesklý (Picea torano), smrk sivý (Picea glauca) i jeho kuželovitý kultivar 'Conica'. Vitální a dobře rostoucí je smrk východní (Picea orientalis), který má krátké a velmi husté jehlice.

K nejpočetnějším smrkům rostoucích v různých vývojových stadiích patří smrk pichlavý (Picea pungens) s velmi proměnlivým zbarvením jehlic (od zelené až po stříbřitě šedé).

Lesnicky významnou dřevinou je smrk ztepilý (Picea abies), který je po posledních suchých letech značně oslaben, následně napaden kůrovci a tak každoročně musí být odkáceno 5 až 6 souší jedinců ve stáří 20-35 let. Je pěstován také v okrasných kultivarech (Viminalis, Inversa, Nidiformis, Rotenhaus, Acrocona aj.).

Jedle

Z početné sbírky rodu jedle je zastoupena z mladších výsadeb:

 • Jedle balzámová (Abies balsamea)
 • Jedle nikkoská (Abies homolepis)
 • Jedle korejská (Abies koreana)
 • Jedle vznešená (Abies procera)
 • Jedle cilicijská (Abies cilicia)
 • Jedle vznešená (Abies procera)

Ze starších výsadeb se pěstuje:

 • Jedle kavkazská (Abies nordmanniana)
 • Jedle řecká (Abies cephalonica)
 • Jedle obrovská (Abies grandis)
Další severoamerickou jedli je jedle ojíněná (Abies concolor) s modravě zelenými nepravidelně uspořádanými jehlicemi. V roce 2005 byly kromě domácí jedle bělokoré (Abies alba) vysazeny i tři japonské jedle statné (Abies firma) s jehlicemi na konci vidlicovitě vykrojenými.

Borovice

Druhově nejpočetnější je rod borovice . Vedle borovice lesní (Pinus sylvestris) a borovice černé (Pinus nigra), které jsou vysoko porostlé břečtanem, je dále zastoupena ve starších výsadbách borovice vejmutovka (Pinus strobus), která je stejně jako borovice těžká (Pinus ponderosa) hojně plodící.

Dobře se daří borovici tuhé (Pinus rigida) a další severoamerické borovici Murrayově (Pinus murrayana), které se zachovaly z původních výsadeb a jsou svým habitem vzorovými ukázkami dospělých plodících jedinců. Tatranská borovice limba (Pinus cembra) je pěstována jen v mladých exemplářích z nichž nejstarší mají kolem 30 let.

Dále je zastoupena balkánská borovice Heldreichova (Pinus heldreichii) a rumelská (Pinus peuce), které se dobře uplatňují jako solitery.

Z dalších borovic jsou pěstovány:

 • Borovice Jeffreyova (Pinus jeffreyi)
 • Borovice himálajská (Pinus wallichiana)
 • Borovice čínská (Pinus tabuliformis)
 • Borovice pokroucená (Pinus contorta)
 • Borovice osinatá (Pinus aristata)
 • Borovice kleč (Pinus mugo)
 • Borovice drobnokvětá (Pinus parviflora)

Modříny

 • Modřín opadavý (Larix decidua)
 • Modřín japonský (Larix kaempferi)

Douglasky

Douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii) je zastoupena v různých vývojových stadiích a tvoří nejvyšší a nejobjemnější stromy v arboretu.

Stejně dobře roste i douglaska sivá (Pseudotsuga glauca) před historickou budovou školy.

Vzácné jehličnany

 • Kryptomerie japonská (Cryptomeria japonica)
 • Zeravinec japonský (Thujopsis dolabrata)
 • Cedr libanonský (Cedrus libani)
 • Tisovec dvouřadý (Taxodium distichum)
 • Metasekvoje čínská (Metasequoia glyptostroboides)
 • Cedr libanonský (Cedrus libani)

Zeravy

 • Zerav řasnatý (Thuja plicata)
 • Zerav západní (Thuja occidentalis)
 • Zeravec východní (Platycladus orientalis)

Cypřišky

 • Cypřišek Lawsonový (Chamaecyparis lawsoniana)
 • Cypřišek nutkajský (Chamaecyparis nootkatensis)
 • Cypřišek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)
 • Cypřišek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)

U cypřišku hrachonosného jsou pěstovány i kultivary Squarrosa s šedě jehlicovitými listy.

Jedlovce

 • Jedlovec různolistý (Tsuga diversifolia)
 • Jedlovec kanadský (Tsuga canadensis)
 • Pendula (převislý kultivar jedlovce kanadského)

Jalovce

 • Jalovec obecný (Juniperus communis)
 • Jalovec chvojka kláštersá (Juniperus sabina)
 • Jalovec viržinský (Juniperus virginiana)
 • Jalovec čínský (Juniperus chinensis "Pfitzeriana"))

Další rody

Rod tis je zastoupen pomalu rostoucím a jedovatým (kromě červeného míšku) domácím druhem tisem červeným (Taxus baccata).

Z jiných pozoruhodností je třeba jmenovat asi dvacetiletý severoamerický sekvojovec obrovský (Sequoiadendron gigantem), který je v dospělosti řazen k nejobjemnějším stromům na světě.

K nahosemenným rostlinám patří také tři mladí jedinci čínského posvátného stromu jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba) s léčivými vlastnostmi výtažků z jejich listů.

Přijďte se k nám podívat!

Zobrazit kontakty