Listnáče

Listnáče - stromy a keře - se uplatňují svojí proměnlivostí během roku (rašením, květy, plody i podzimním vybarvením), svojí četností i tvarovou rozmanitostí. Jsou různě náročné na své stanoviště a přece vedle sebe rostou dřeviny světlostní i stinné, náročné na půdní podmínky i dřeviny skromné s různými požadavky na teplo, vláhu i jiné faktory.

Javory

Z bohaté sbírky javorů, kromě známých domácích druhů, zasluhuje pozornost javor červený (Acer rubrum), nápadný zejména červenými květy a svým nádherně zabarveným červeným listím, které se vždy na podzim jako v zrcadle odráží v prosklené části nové přístavby školy.

Javor stříbrný (Acer saccharinum) s největším obvodem koruny ze všech stromů v arboretu byl při vichřici vyvrácen a je nahrazen novým jedincem.

Z dalších javorů jsou to mj.:

 • Javor dlanitolistý (Acer palmatum)
 • Javor francouzký (Acer monspessulanum)
 • Javor jasanolistý (Acer negundo)
 • Javor ginnala (Acer ginnala)
 • Javor okrouhlolistý (Acer circinatum)

Duby

Početný je také rod dub. Rozměry i pěkným tvarem kmene vynikají severoamerické duby červené (Quercus rubra) i vzácnější teplomilný dub uherský (Quercus frainetto) a dub cer (Quercus cerris). Z lesnicky pěstovaných jsou to dub zimní (Quercus petraea) a dub letní (Quercus robur).

Buky

Z rodu buk vyniká kultivar buku lesního se sytě červeně zbarvenými listy (Fagus sylvatica 'Atropunicea') s formami časně a pozdě rašícími, nebo kultivar buku lesního s listy po obvodu dělenými a zvlněnými (Fagus sylvatica 'Quercifolia').

Jasany

Z jasanů je zastoupen včetně základního druhu i kultivar jasanu ztepilého s jednoduchými listy (Fraxinus excelsior 'Diversifolia') a jasan americký (Fraxinus americana).

Lípy

 • Lípa malolistá (Tilia cordata)
 • Lípa velkolistá (Tilia platyphyllos)
 • Lípa obecná (Tilia x vulgaris)

Platany

V dolní části arboreta z původních sedmi platanů zůstaly pouze dva platany javorolisté (Platanus acerifolia).

Vzácné dřeviny

Určitou raritou arboreta je zmarličník japonský (Cercidiphyllum japonicum) rostoucí v několika exemplářích, z nichž nejstarší vytváří dvojkmen o tloušťce větší než 60 cm a výšce 23 m.

Z dalších vzácnějších dřevin je zastoupen:

 • Korkovník amurský (Phellodendron amurense)
 • Paořech jasanolistý (Pterocarya fraxinifolia)
 • Liliovník tulipánokvětý (Liriodendron tulipifera)
 • Dřezovec trojtrnný (Gleditsia triacanthos)
 • Nahovětvec kanadský (Gymnocladus dioicus)
Ze vzácnějších teplomilných keřů pěstovaných v omezeném počtu exemplářů lze uvést vždy zelenou cesmínu ostrolistou (Ilex aquifolium) a velkými listy nápadnou arálii štíhlou (Aralia elata).

Další stromy

 • Habrovec habrolistý (Ostrya carpinifolia)
 • Břestovec západní (Celtis occidentalis)
 • Ořešák černý (Juglans nigra)
 • Katalpa trubačovitá (Catalpa bignonioides)
 • Líska obecná stříhanolistá (Corylus avellana 'Heterophylla')
 • Kaštanovník jedlý (Castanea sativa)
 • Jírovec drobnokvětý (Aesculus parviflora)
 • Bříza papírovitá (Betula papyrifera)
 • Jeřáb břek (Sorbus torminalis)
 • Jeřáb muk (Sorbus aria)
 • Jeřáb oskeruše (Sorbus domestica)
 • Pajasan žlaznatý (Ailanthus altissima)
 • Pavlovnie plstnatá (Paulownia tomentosa)
 • Střemcha pozdní (Padus serotina)

Další keře

 • Šácholan Soulangeův (Magnolia x soulangiana)
 • Sázaník květnatý (Calycanthus floridus)
 • Dřín obecný (Cornus mas)
 • Brslen širolistý (Euonymus latifolius)
 • Brslen křídlatý (E. alatus)
 • Hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia)
 • Vilín viržinský (Hamamelis virginiana)
 • Mahónie Bealeova (Mahonia bealei)
 • Hruškojeřáb ouškatý (x Sorbopyrus auricularis)
 • Kalina vonná (Viburnum farreri)
 • Růžovec bělokvětý (Rhodotypos scandens)
 • Klokoč zpeřený (Staphylea pinnata)
 • Křídlatec trojlistý (Ptelea trifoliata)
 • Štědřenec odvislý (Laburnum anagyroides)
 • Netvařec křovitý (Amorpha fruticosa)
 • Kdoulovec japonský (Chaenomeles japonica)
 • Hloh kuří noha (Crataegus crus-galli)
 • Bobkovišeň lékařská (Laurocerasus officinalis)

Zajímavosti

K zajímavostem arboreta patří liána zimokeř okrouhlolistý (Celastrus orbiculata) a také břečtan popínavý (Hedera helix), který ve stínu dospělých jehličnanů v SV části arboreta vytváří pozemní koberec a popínáním po kmenech dosahuje výšky až 16 m.

Přijďte se k nám podívat!

Zobrazit kontakty