Zeměpisná poloha


Zeměpisná poloha arboreta je určena 49°30´ severní šířky 17°45´ východní délky. Rozkládá se na mírně zvlněné plošině s převažující jihozápadní expozicí v rozpětí nadmořské výšky 246,60 - 263,76 m n. m. Severozápadní část u budovy školy je rovina, střední část s rozpětím sklonů 3 - 7 % je exponovaná k západu.

Západní část arboreta přechází v rovinu částečně uměle upravenou. V jižní části je terén uměle terasovitě upraven s největším sklonem 10 %. Rybníček je vyhlouben na rovině původní lesní školky

Klimatické podmínky

Klimaticky arboretum náleží k mírně teplé oblasti a patří do klimatického okrsku B3 (mírně teplý, mírně vlhký, s mírnou zimou, pahorkatinný). Průměrný roční úhrn srážek činí 676 mm, průměrná roční teplota je 7,8 °C. Průměrná délka vegetačního období se pohybuje mezi 160 - 165 dny.

Geologie

Geologické podloží arboreta tvoří zvrásněné horniny kulmského stáří, zejména kulmská droba, která je překryta sprašovou hlínou o různé mocnosti.

Půda

Pedologicky tvoří převážnou část plochy arboreta nevýrazná hnědozem s oglejenou spodinou na odvápněné spraši, mírně kyselé reakce. Půda je dostatečně bohatá s dostatkem všech hlavních přístupných živin. Horní vrstva, která je ochuzená pravidelným sečením travnatého porostu a vyhrabáváním listnatého opadu, vykazuje vyšší aciditu. Veškerá organická hmota se kompostuje a k novým výsadbám se opět vrací přihnojováním.

Půdní kryt tvoří převážně rostliny z čeledi lipnicovité se značně zastoupenými mechy rodu Mnium. Asi na dvou třetinách plochy je bylinný podrost i s náletem dřevin pravidelné dvakrát ročně sečen. Vybrané části, které zůstávají neošetřeny, mají vzhled lesoparku a na bylinném podrostu je možné sledovat vývoj a složení hajního společenstva s různými druhy bylin, které se střídají v zákonitém sledu od aspektu jarního až do konce vegetačního období.