Pro školy


Se třídou na Lesní pedagogiku


Chcete, aby se vaši žáci naučili rozumět lesu? Přijďte k nám na vycházku s Lesním pedagogem, který děti provede a poskytne jim vzdělávání o lese a životním prostředí. Vycházka probíhá interaktivní a zábavnou formou, kterou rádi přizpůsobíme věku žáků i tomu, čemu se zrovna věnujete ve škole.
Více o lesní pedagogice
Image

Proč nás navštívitŠkolní učivo v praxi

Během prohlídky si žáci prakticky vyzkouší, co se ve škole naučili v rámci enviromentální výchovy.

Posílení školního kurikula

Vzdělávání s Lesním pedagogem je ideální příležitost, při které můžete posílit skryté školní kurikulum.

Pobyt v přírodě

Žáci stráví celé dopoledne venku v přírodě, což je výrazným prostředkem k posílení emoční inteligence.

Program na míru

Pokud budete chtít, naplánujeme program tak, aby plynule navazoval na témata probíraná ve škole.

Enviromentální výchova

Nabízíme ojedinělý způsob, jak realizovat enviromentální výchovu ve vaší výuce - venku a prakticky.

Zlepšení klimatu ve třídě

Skupinová práce, kterou žáci během vycházky zažijí, může mít pozitivní vliv na třídní atmosféru.

Zábavná forma

Děti nebudeme nudit dlouhým výkladem. Program robíhá zábavnou formou s řadou interaktivních aktivit.

Splnění strategických cílů

S Lesní pedagogikou se vám povede naplnit strategické cíle vzdělávání a dplnit očekávané výstupy.

Chcete přijít na vycházku s vaší třídou?

Ozvěte se nám

sls@slshranice.cz
+420 581 601 231