Program pro školy

Lesní pedagogika - programy pro MŠ, ZŠ i SŠ


Lesní pedagogika pro školy


Lesní pedagogika je cesta lesníků, jak přiblížit veřejnosti les velmi komplexně. To znamená nejen jako ekosystém nebo hospodářský prostor, nebo fenomén zajišťující ekosystémové služby a rozvoj rurálních oblastí. Ale také jako genius loci smyslového vnímání, prostor pro posilování emoční inteligence, jako místo k setkávání a pracovní prostředí prostřednictvím zážitkové pedagogiky.Lesní pedagogika seznamuje návštěvníky s udržitelným lesnickým hospodařením, upozorňuje na ostatní užitečné funkce lesa a pozitivní externality lesnického hospodaření.

Programy

Pro 3 stupně vzdělávání

Mateřské školy


Pro mateřské školy máme připravený tříhodinový program.

Základní školy


Pro základní školy máme připravený čtyřhodinový program.

Střední školy


Pro střední školy připravujeme program na míru dle poptávky.

Kontakt

Kudy se k nám dostanete?

Pokud máte zájem o některý z našich programů pro vaši třídu, neváhejte nás kontaktovat přes kontaktní formulář, nebo kontakty níže.

Ing. Alice Palacká
koordinátorka EVVO
palacka@slshranice.cz
581 601 231

    Najděte relaxaci i poučení

    Arboretum SLŠ Hranice
    Jak se chovat v arboretu