Kvíz

Otestujte své znalosti v našem krátkém kvízu.


#1. Upravují lesníci dřevinnou skladbu tak, aby vyhovovala co nejvíce druhům živočichů?

Lesníci věnují velkou pozornost zkoumání a mapování biotopů, o které pečují.

#2. Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?

Patří mezi kriticky ohrožené.

#3. Jsou ledviny ryb oválného tvaru tak, jak je známe u savců?

Jsou to podlouhlé orgány táhnoucí se těsně pod páteří.

#4. Může se ze stromu z ničeho nic ulomit větev a spadnout?

Strom může být napadený hmyzem nebo houbami, což nemusí být na první pohled vidět.

#5. Ublíží mi, když sním stonek pampelišky?

Je sice hořký, ale působí příznivě na trávení.

#6. Je kaštan (jírovec maďal) domácí dřevina?

Pochází z Balkánu.

#7. Může se v lese kouřit?

Ne, v žádném případě. V lese se nesmí kouřit kvůli nebezpečí požáru a znečišťování.

#8. Mohu v lese trhat jmelí?

Ale jen pro vlastní potřebu a nesmím přitom poškozovat stromy.

#9. Mohou výfukové plyny poškozovat les?

Výfukové plyny nejen znečistí vzduch v lese, ale látky, které obsahují, narušují i lesní půdu a tím způsobí chřadnutí všech organismů v lese.

#10. Může se po lese jezdit na čtyřkolce nebo motorce?

Protože to les ničí.

Vyhodnotit

Results

Výborný výsledek! Tvé výsledky jasně dokazují, že víš, jak se chovat v arboretu.

Bohužel, tentokrát to nevyšlo. Zkus to ještě jednou.

Otázek máme v záloze více

Otestujte své znalosti ještě jednou
Vylosovat novou sadu otázek