Kvíz

Otestujte své znalosti v našem krátkém kvízu.


#1. Můžeme si udělat píšťalku z černého bezu?

Černý bez může mít dutou větvičku a z ní lze vyrobit píšťalku.

#2. Hodí se lipové dřevo na řezbářství?

Lipové dřevo je měkké a často ho používají řezbáři.

#3. Je lanové dopravní zařízení při provozu šetrnější k životnímu prostředí než lesnický traktor?

Dřevo přemísťuje v prostoru na laně, nepoškozuje terén.

#4. Jsou ryby studenokrevní živočichové?

Teplota jejich krve se přizpůsobuje teplotě prostředí.

#5. Lze zamezit (omezovat) škodám zvěří na lesním porostu?

Ochranou proti okusu a loupání (oplocenky, nátěry).

#6. Můžeme si hrát nebo sedět na složeném dříví?

Je to velmi nebezpečné, dřeva na skládce se mohou neočekávaně pohnout a způsobit úraz.

#7. Opravují a budují lesní cesty lesníci?

Potřebují je pro odvoz dříví a ochranu lesa.

#8. Může se u ryb objevit kanibalismus?

Například větší štika pozře menší štiku.

#9. Patří koniklec jarní mezi chráněné rostliny?

Patří mezi kriticky ohrožené.

#10. Najdeme u jezevce štětec?

Je to myslivecky řečeno ocas.

Vyhodnotit

Results

Výborný výsledek! Tvé výsledky jasně dokazují, že víš, jak se chovat v arboretu.

Bohužel, tentokrát to nevyšlo. Zkus to ještě jednou.

Otázek máme v záloze více

Otestujte své znalosti ještě jednou
Vylosovat novou sadu otázek