O arboretu


0

druhů dřevin

0

exemplářů jehličnanů

0

exemplářů listnáčů

0

let tradice

0

druhů dřevin

0

exemplářů jehličnanů

0

exemplářů listnáčů

0

let tradice

Prohlídky

Kdy k nám zavítat

 Individuální prohlídky


Individuální komentované prohlídky arboreta:

  • V letním období (duben - říjen) 9:00 - 18:00
  • V zimním období (listopad - březen) 9:00 - 16:00

Pouze po předchozí domluvě na tel. 581 601 231 nebo e-mailu sls@slshranice.cz.

Běžné návštěvy


Jednotlivým návštěvníkům - ukázněným zájemcům - je umožněno navštívit arboretum:

  • V období od začátku dubna do konce měsíce listopadu v pracovní dny od 8:00 - 18:00.

3 hlavní funkce

Arboretum jako účelové zařízení školy

Didaktická funkce


Jeho prvořadá základní funkce je didaktická. Slouží k výuce žáků všech typů škol, což je dáno středně bohatou sbírkou dřevin.

Výchovná funkce


Funkce výchovná spočívá v realizaci hesla ochránců přírody: „Poznej a chraň!“ a tím přispívá k ochraně přírodního prostředí.

Estetická funkce


Každý strom nebo keř svou proměnlivostí, pestrostí, barevností, vytváří u člověka estetické vjemy a dobrý vztah k přírodě.

3 hlavní funkce

Arboretum jako účelové zařízení školy

Didaktická funkce


Jeho prvořadá základní funkce je didaktická. Slouží k výuce žáků všech typů škol, což je dáno středně bohatou sbírkou dřevin.

Výchovná funkce


Funkce výchovná spočívá v realizaci hesla ochránců přírody: „Poznej a chraň!“ a tím přispívá k ochraně přírodního prostředí.

Estetická funkce


Každý strom nebo keř svou proměnlivostí, pestrostí, barevností, vytváří u člověka estetické vjemy a dobrý vztah k přírodě.

Význam arboreta

Význam arboreta není pouze regionální. Důkazem je korenspodence s mnoha státy Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie. Na adresu školy dochází mnoho různých materiálů, zejména knižních publikací zahraničních odborníků, katalogů semen (Index seminum) a informací o vědeckých konferencích. Ročně navštíví arboretum v průměru 15 - 20 exkurzí středních odborných škol včetně univerzit, 10 - 20 turistických zájezdů, dále zájemci z řad přírodovědných kroužků, účastníci kurzů lesní pedagogiky, mateřské a základní školy z nejbližšího okolí, absolventi při příležitosti ročníkových sjezdů, lázeňští hosté a občané města.

Image
Image

Skladba dřevin

Arboretum SLŠ svojí výměrou 3,07 ha je významnou a nezanedbatelnou plochou zeleně v Hranicích a dotváří tradiční ráz budovy SLŠ. Podle původu dřevin je 53 % druhů domácích, tj. evropských, 47 % druhů tvoří dřeviny cizokrajné, převážně ze severní Ameriky a Asie. Je zcela oprávněně nazýváno zelenou učebnou. Je integrální součástí školy. Jeho založení je považováno za jeden z nejmoudřejších činů zakladatelů této školy a tehdejších představitelů města, kteří pro jeho založení a výstavbu školy vyčlenili pozemek o výměře původně téměř čtyři a půl hektaru. Slouží již od svého založení 110 let žákům a učitelům lesnické školy při praktické výuce odborných předmětů.

Význam arboreta

Význam arboreta není pouze regionální. Důkazem je korenspodence s mnoha státy Evropy, Asie, Ameriky a Austrálie. Na adresu školy dochází mnoho různých materiálů, zejména knižních publikací zahraničních odborníků, katalogů semen (Index seminum) a informací o vědeckých konferencích. Ročně navštíví arboretum v průměru 15 - 20 exkurzí středních odborných škol včetně univerzit, 10 - 20 turistických zájezdů, dále zájemci z řad přírodovědných kroužků, účastníci kurzů lesní pedagogiky, mateřské a základní školy z nejbližšího okolí, absolventi při příležitosti ročníkových sjezdů, lázeňští hosté a občané města.

Image

Skladba dřevin

Arboretum SLŠ svojí výměrou 3,07 ha je významnou a nezanedbatelnou plochou zeleně v Hranicích a dotváří tradiční ráz budovy SLŠ. Podle původu dřevin je 53 % druhů domácích, tj. evropských, 47 % druhů tvoří dřeviny cizokrajné, převážně ze severní Ameriky a Asie. Je zcela oprávněně nazýváno zelenou učebnou. Je integrální součástí školy. Jeho založení je považováno za jeden z nejmoudřejších činů zakladatelů této školy a tehdejších představitelů města, kteří pro jeho založení a výstavbu školy vyčlenili pozemek o výměře původně téměř čtyři a půl hektaru. Slouží již od svého založení 110 let žákům a učitelům lesnické školy při praktické výuce odborných předmětů.

Image

Najděte relaxaci i poučení

Arboretum SLŠ Hranice
Poznejte práci studentů